5 ข้อดีของการ เช่ารถในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ ที่มีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวถูกกฎหมาย

เช่ารถในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ

การ เช่ารถในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ หรือ บริษัทนำเที่ยวต่างๆที่ประกอบการในราชอาณาจักรไทย หลายคนอาจเกิดไม่มีความมั่นใจในการจ่ายเงิน หรือใช้บริการ เนื่องจากมีการเท กันครั้งใหญ่ของซินแสโชกุณ จนทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่ออาชีพและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว วันนี้เรามาแนะนำข้อดีและวิธีตรวจสอบธุรกิจ เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ทุกท่านครับ

แผนที่ญี่ปุ่น By Eiyaida - Jazz Up Your Journey

ข้อดี 5 ข้อของการ เช่ารถในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

 1. การมีเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเป็นเครื่องมือยืนยันที่ดีถึงความถูกต้องตามกฎหมาย
 2. มีประกันภัยการเดินทาง คุ้มครอง ตั้งแต่ก้าวเท้าขึ้นเครื่องที่ประเทศต้นทาง จนถึงขากลับลงเครื่องที่สนามบิน ทุนประกันกรณีเสียชีวิตสูงถึง 1,000,000 บาท เบิกได้เต็มไม่ซ้ำซ้อน
 3. มั่นใจว่าจะไม่มีการโกงเกิดขึ้น เนื่องจากกรมการท่องเที่ยวได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียด ว่าบริษัทมีตัวตนจริง ได้เปิดทำธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาตจริง
 4. หากมีการเบี้ยวไม่มารับตามที่ตกลงกันไว้ ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้
 5. ผู้ประกอบการที่มีการประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัท จะมีระบบการจัดการ มีทีมงานที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนในการเดินทาง เช่น การวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยทีมงานที่มีประสพการณ์ การจองโรงแรม การติดต่อกับสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งอาจมีโปรโมชั่นส่วนลดค่าเข้าสถานที่มาให้นักท่องเที่ยวเป็นกำไรอีกด้วย

นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านแน่ใจและมั่นใจ ในการใช้บริการ แม้ว่าราคาจะแพงกว่าการใช้บริการจากเช่ารถในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ ที่ไม่มีใบอนุญาตนิดหน่อย แต่เมื่อนับข้อดีได้ 5 ข้อแล้ว จะรออะไรครับตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้อง ตัดสินใจใช้บริการกับทีมงานมืออาชีพ ตัดสินใจเลือกบริษัทที่มีครบ 5 ข้อนี้ดีที่สุด

บริการรถนำเที่ยวญี่ปุ่น

ลดปัญหาที่จะเกิดตามมาจากการใช้บริการกับสถานประกอบการ หรือ บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ถูกต้องวันนี้ เพื่อสร้างบรรทัดฐานของการบริการนำเที่ยวที่ดี ตัดสินใจวันนี้ เลือกสิ่งที่ดีให้คนที่ท่านรักกันครับ!!!!

แถมอีกนิด วิธีการตรวจสอบหากท่านต้องการเช็คข้อมูลที่ได้ว่าถูกต้องตามที่บริษัทท่านสามารถทำเองได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนนี้

วิธีการตรวจสอบจากหมายเลขธุรกิจนำเที่ยวของบริษัทที่จะทำการ เช่ารถในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ และความน่าเชื่อถือด้วยวิธีอื่นๆ

 1. เลขที่บัญชีโอนเงินควรตรงกับ ชื่อบริษัท หรือ ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 2. ขอดู Profile บริษัท เพื่อเช็คผลงานที่ผ่านมา หรืออาจเช็คที่เพจเฟสบุ๊ค ว่ามีคอมเมนท์ที่มีความเสียหายที่เกิดการรีวิวจากผู้ใช้บริการหรือไม่
 3. ถ้าหากไม่เป็นการเสียเวลา ควรไปตรวจสอบออฟฟิศว่ามีตัวตน มีสถานที่จริงหรือไม่ และ ออฟฟิศมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน
 4. ท่านสามารถเช็คชื้อบริษัทนำเที่ยวทาง online ได้ที่ http://122.155.9.61:8087/mobiletourguide/info/license/tour

เราจะลองทำให้ดูตามขั้นตอนดังนี้

กรอกหมายเลขประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

วิธีตรวจสอบจากหมายเลขนำเที่ยว

จะปรากฎชื่อของธุรกิจให้ตรวจสอบว่าตรงตามใบอนุญาตที่ระบุไว้หรือไม่

การตรวจสอบธุรกิจนำเที่ยว

รายละเอียดจะขึ้นโชว์ว่าจดทะเบียนประเภทไหน ใครเป็นกรรมการ สถานะปกติหรือเป็นอย่างอื่น ที่ตั้งสถานประกอบการระบุตรงกับใบอนุญาตหรือตรงกับที่อยู่ที่แจ้งให้ผู้บริโภคทราบหรือไม่

รายละเอียดและสถานะของสถานประกอบการ

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว มี 3 ประเภทคือ

 1. นำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ คือ การประกอบธุรกิจการจัดนำเที่ยวในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ที่สำนักงานท่องเที่ยวนั้นตั้งอยู่ และจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อ
 2. นำเที่ยวในประเทศ ( Domestic ) คือ การประกอบการจัดนำเที่ยวไปสถานที่ต่าง ๆ ทั่วไปได้เฉพาะภายในราชอาณาจักร เท่านั้น
 3. นำเที่ยวต่างประเทศ คือ การประกอบธุรกิจการจัดนำเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในต่างประเทศ ( Outbound ) หรือจัดนำเที่ยวให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวทั่ว ๆ ไปภายในประเทศไทย ( Inbound )

บริษัทนำเที่ยวต้องวางหลักประกันเพื่อประกันความเสียหายอัน อาจจะเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยว ตามอัตราดังนี้

 • ประเภทนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ 10,000 บาท (จัดนำเที่ยวครั้งละไม่เกิน 20 คน )
 • ประเภทนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ 10,000 บาท ( จัดนำเที่ยวครั้งละกว่า 20 คน )
 • ประเภทในประเทศ 50,000 บาท
 • ประเภทต่างประเทศ ( INBOUND ) 100,000 บาท
 • ประเภทต่างประเทศ (IN-OUTBOUND) 200,000 บาท

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว มีอายุ 2 ปี

ระหว่างดำเนินการอยู่หากพบว่ามีความผิดจากการถูกร้องเรียน เรียกค่าเสียหายบริษัทจะต้องชดใช้ให้ผู้เสียหายทันที หากไม่ชดใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ททท. จะหักเงินค้ำประกันที่วางไว้ จ่ายให้ผู้เสียหายต่อไป นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จะมีอำนาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้โดยจะพิจารณาและวินิจฉัยความ เหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเดินทางและบริษัทต่างๆ ในการตัดสินใจเลือก เช่ารถในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ รถตู้ รถมินิบัส หรือ รถบัส สำหรับทริปการเดินทางของทีมงาน หรือ ญาติสนิทมิตรสหายของท่าน รวมทั้งเป็นการแนะนำและสนับสนุนแก่สถานประกอบการที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการจับจ่ายซื้อหาทัวร์ หรือ เช่ารถพร้อมคนขับในต่างประเทศอีกด้วยครับ ^^

หลักเกณฑ์ในการเลือกอีกข้อเพิ่มเติม คือ นอกจากจะดูหลักฐานต่างๆ และดูเงื่อนไขว่ามีครบทั้ง 5 ข้อที่ให้ไว้ ยังต้องดูช่องทางติดต่อทางเฟสบุ๊คว่ามีการอัพเดทอย่างต่อเนื่องหรือไม่ เว็บไซด์มีความเคลื่อนไหวไหม มีการลงบทความหรือการทำกิจกรรมบนเว็บและโลกบนโซเชียลอย่างต่อเนื่องและเป็นจริงเป็นจังแค่ไหน ซึ่งมันจะเป็นข้อมูลเรียลไทม์ที่มีความสำคัญยิ่ง ว่าเค้ายังคงอยู่รอด เค้ายังมีการดำเนินการอยู่

สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านท่องเที่ยวทั้งในญี่ปุ่นและที่อื่นๆ อย่างมีความสุข และเราจะดูแลให้การเดินทางของท่านราบรื่นที่สุด เรียกว่าคุ้มทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านให้ความอนุเคราะห์และให้การสนับสนุนเรามา ณ วันนี้ บริการของเรามีหลากหลาย ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินกับโปรแกรมทัวร์ที่ออกแบบโดยทีมงานมืออาชีพของเราเอง ไม่ว่าจะเป็นสัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศเรายินดีให้บริการ

เที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัวบริการรถรับส่ง(โรงแรม – สนามบิน) รถนำเที่ยวทุกขนาด ไกด์นำเที่ยวส่วนตัว จัดกร๊ปทัวร์แบบส่วนตัวทั้งกรุ๊ปเล็กหรือกรุ๊ปใหญ่ ปัจจุบันเราให้บริการได้ ที่ญี่ปุ่น ยุโรป (England Base) ไต้หวัน ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศไทย

เรายินดีเป็น Land Operator สำหรับบริษัททัวร์ที่สนใจทำโปรแกรมตามที่ระบุในพื้นที่ให้บริการ

สอบถามวางโปรแกรมฟรี : ไพรเวททัวร์ญี่ปุ่น

EIYAIDA

Leave a Replay

ร่วมโหวตคะแนนให้เรา

ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ค

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ

MICROBUS

เริ่มต้น 120,000 YEN ต่อวัน

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

กรอกอีเมล์ของคุณเพื่อรับข่าวสารจากทางบริษัท อาทิ โปรโมชั่น เทศกาลแนะนำ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า