8 ธารน้ำแข็งดังในสวิต จากแอ่งที่ใหญ่ที่สุด 4 แห่งในสวิตเซอร์แลนด์ไปชมความยิ่งใหญ่ของมันได้อ๊ะๆอย่าช้านะ เดียวละลายหมด

ธารน้ำแข็งดังในสวิต

ธารน้ำแข็งดังในสวิต มีอยู่หลายแห่ง ส่วนใหญ่อยู่ตามหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งธารน้ำแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันจนหนา 45-60 เมตรแล้วเกิดการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆซึ่งมักจะเกิดตามบริเวณที่ลาดชันหรือตามไหล่เขาการเคลื่อนตัวลงมาตามไหล่เขาอย่างช้าๆทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็ง

ธารน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวไปในหุบเขาจะทำให้พื้นดินที่รองรับเกิดร่องลึกและกว้างเพราะมีน้ำหนักของน้ำแข็งกดทับธารน้ำแข็งจะค่อยๆครูดบริเวณที่รองรับจนเกิดหุบเขาตัดขวางรูปตัวยูเมื่อธารน้ำแข็งไหลไปถึงตอนล่างธารน้ำแข็งก็จะค่อยๆแตกออกแล้วก็จะค่อยๆละลายกลายเป็นลำธารต่อไป

ธารน้ำแข็งดังในสวิต ทั้งหมดตั้งอยู่ภายในเทือกเขาแอลป์สวิส ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน Pennine และ Bernese Alps พื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองจาก Jungfrau-Aletsch ซึ่งประกอบด้วยธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์

ธารน้ำแข็งดังในสวิต อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่

1. Untergar

2. Lower Grindelwald

3. Grand Aletsch

4. Gorner

5. Forno

6. Palü

7. Morteratsch

8. Roseg

 1. แอ่งลินซ์ (Rhine Glacier) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์

Unteraar

ที่ Unteraar Glacier “Lower Aare-Glacier” เป็นแหล่งน้ำของสองแม่น้ำหลักของ Aare ในเทือกเขา Bernese Alps หนึ่งคือ Finsteraargletscher ใกล้กับ Finsteraarhorn และอีกแม่น้ำคือ Lauteraargletscher ใกล้ Lauteraarhorn ไหลยาวมาประมาณ 6 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกลงที่เมือง Grimselsee และผ่าน Grimsel ทั้งหมดมีความยาว 12.95 กิโลเมตร

Lower Grindelwald

Lower Grindelwald Glacier

Lower Grindelwald Glacier เป็นธารน้ำแข็งที่ Swiss Bernese Alps ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Grindelwald กรินเดลวาลด์ยังมีแม่น้ำแควที่สำคัญ Ischmeer ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่มองจากสถานีรถไฟ Jungfrau Eismeer ได้ กริลเดลวาลด์ยาวประมาณ 8.3 กิโลเมตร ยาวประมาณ 20.8 ตารางกิโลเมตร ในปีพ. . 2516

ไม่ควรสับสนกับ Grindelwald Glacier ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ และไม่ควรสับสนกับธารน้ำแข็ง Grindelwald-Fiescher ที่มีชื่อว่า Fiescher Glacier ทางตอนใต้ของ Fiescherhorn

เล่นสกีที่สวิตเซอร์แลนด์ 

2. แอ่งโรส์น (Rhône Glacier) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์

Grand Aletsch

Aletsch Glacierธารน้ำแข็ง Aletsch หรือ Great Aletsch Glacier เป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวประมาณ 23 กม.(2014) มีปริมาตร 15.4 km3(2011) และครอบคลุมพื้นที่ 81.7 ตร.กม.(2011) ในภาคตะวันออกเทือกเขา Bernese Alps ในเขตสวิสวาเลส

ธารน้ำแข็ง Aletsch ประกอบไปด้วยธารน้ำแข็งขนาดเล็ก 4 แห่งที่บรรจบกันที่ Concordia Place ความหนาวัดโดย ETH จะยังอยู่ใกล้ 1 กม.ยาวไปจนถึงหุบเขา Rhône พื้นที่ทั้งหมดรวมทั้งธารน้ำแข็งอื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่คุ้มครอง Jungfrau-Aletsch ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

Gorner

Gorner Glacierธารน้ำแข็งดังในสวิต Gorner Glacier เป็นธารน้ำแข็งที่หุบเขาทางฝั่งตะวันตกของเทือกเขา Monte Rosa ใกล้ Zermatt ในเขต Valais ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความยาวประมาณ 12.4 กม. (2014) พื้นที่ธารน้ำแข็งทั้งหมดของธารน้ำแข็ง Gorner คือ 57 km2 (1999) ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเทือกเขาแอลป์

 3. แอ่งโป (Po Glacier) ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเทือกเขาแอลป์

Forno

Forno

Forno Glacier เป็นธารน้ำแข็งยาว 6 กิโลเมตร (2005) ตั้งอยู่ในเทือกเขา Bregaglia ในเขต Graubündenในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในปีพ. . 2516 มีพื้นที่ 8.72 ตารางกิโลเมตร

Palü

Palü ธารน้ำแข็งดังในสวิต แห่งนี้มีความยาววัดเมื่อปี 2548 ยาว 3.5 กิโลเมตร ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Piz Palüใน Bernina ช่วงนี้จะอยู่ในหุบเขา Poschiavo ในเขตของ Graubünden ในปีพ. . 2516 มีพื้นที่ 6.47 ตารางกิโลเมตร

ทะเลสาบที่ด้านล่างของธารน้ำแข็งที่ความสูง 2,322 เมตร ใต้ทะเลสาบธารน้ำแข็งเป็นอีกทะเลสาบหนึ่งทะเลสาบ Lago Palü ทั้งสองทะเลสาบสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากสถานีรถไฟ Alp Grümบนเส้นทาง Bernina

 4.แอ่งดานูบ(Danube Glacier)ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของเทือกเขาแอลป์

Morteratsch

Morteratsch Glacier เป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขา Bernina ของ Bündner Alps ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่ใกล้กับธารน้ำแข็ง Pasterze และ Gepatschferner ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามและมีปริมาตร (1.2 km3) เป็นธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดในเทือกเขาทางทิศตะวันออก

ธารน้ำแข็งดังในสวิต Morteratsch Glacier เป็นธารน้ำแข็งแบบหุบเขาทั่วไปที่มีหน้าน้ำแข็งเด่นชัด โซนการสะสมอยู่ระหว่างยอดเขาหลายยอด เช่น Piz Morteratsch, Piz Bernina, Crast ‘Agüzza, Piz Argient, Piz Zupòและ Bellavista จาก Piz Argient ไปจนถึงหน้าน้ำแข็งใน Val Morteratsch ความลาดชันของแนวนอนน้อยกว่า ~ 6 กม. โดยมีความสูงแตกต่างกันถึง 2,000 เมตร

พร้อมกับธารน้ำแข็งที่ตั้ง Piz Palü Morteratsch ซึ่งเชื่อมใต้หิน Isla Persa (“เกาะหลง“) ราว 2516 มันครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 16 กิโลเมตร 2 (6.2 ตารางไมล์) ปริมาณน้ำแข็งประมาณ 1.2 กิโลเมตร 3 แม่น้ำ Morteratsch ไหลผ่านโรงแรมและแม่น้ำดานูบลงสู่ทะเลสีดำ

รถนำเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิขึ้นอยู่กับสภาพหิมะนักสกีที่มีฝีมือสามารถเล่นสกีได้ระยะทาง 10 กิโลเมตรสามารถเข้าถึงได้บนธารน้ำแข็ง จากจุดเชื่อมต่อทางอากาศ Diavolezza ไปถึงโรงแรม Morteratsch และมีความสูง 1,100 เมตร สถานีรถไฟ RhB Morteratsch เคยตั้งอยู่ตรงหน้าน้ำแข็งของธารน้ำแข็ง หน้าน้ำแข็งหล่นลงมาเหนือ 2,800 เมตร ในขณะเดียวกัน (ณ วันที่ 2016) และไม่สามารถเห็นได้จากสถานีในวันนี้อีกต่อไป

การวัดการเปลี่ยนแปลงความยาวเป็นประจำทุกปีได้รับการบันทึกตั้งแต่ปีพ. . 2421 สำหรับระยะเวลาจนถึงปี พ.. 2541 ระยะถอยโดยรวมอยู่ที่ 1.8 กม. โดยมีอัตราการถดถอยเฉลี่ยต่อปีประมาณ 17.2 เมตรต่อปี ค่าเฉลี่ยระยะทางเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งลดลง 30 เมตรต่อปีในระยะเพียง 6 ปีจากปี 2542-2548 การถดถอยอย่างมากก็ดำเนินไปเรื่อย ๆ จนถึงปี 2549 เช่นกัน ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาก็สูญเสียอีก 1 กิโลเมตร

ในช่วงเวลาที่มีการวัดธารน้ำแข็งมีการถดถอยอย่างต่อเนื่อง โดยธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ตอบสนองช้าๆต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะสั้น ความก้าวหน้าของการถดถอยของธารน้ำแข็ง สามารถอธิบายได้จากที่โลกร้อน และความร้อนสะสมของโลกที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี

Roseg

Roseg Glacier เป็นธารน้ำแข็งระยะทาง 4 กม. (2005) ตั้งอยู่ในเทือกเขา Bernina ในเขต Val Roseg (Graubünden) ในปีพ. . 2516 มีพื้นที่ 8.52 ตารางกิโลเมตร

ธารน้ำแข็งที่สวิตเซอร์แลนด์นี้มีหลายที่มากแต่ที่นำมาแนะนำนี้เราเลือกที่ๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของแอ่งที่แยกเป็น 4 แอ่งในประเทศ ยังไงผู้เขียนหวังว่าบทความนี้คงพอให้เห็นภาพรวมและตำแหน่งของ ธารน้ำแข็งดังในสวิต ประเทศในฝันของคนไทยหลายๆคน ยังไงเตรียมตัวให้พร้อมเรื่องการปืนเขาและอุปกรณ์ต่างๆนะครับ

เที่ยวยุโรปแบบส่วนตัว

EIYAIDA

Leave a Replay

ร่วมโหวตคะแนนให้เรา

ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ค

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ

MICROBUS

เริ่มต้น 120,000 YEN ต่อวัน

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

กรอกอีเมล์ของคุณเพื่อรับข่าวสารจากทางบริษัท อาทิ โปรโมชั่น เทศกาลแนะนำ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า