Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

หากน้อง ๆ สนใจจะไปศึกษาต่อในญี่ปุ่น สิ่งแรกที่ควรทำ คือการหาโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่สนใจ 

รวมทั้งสาขาวิชาที่เหมาะกับตนเองด้วย เนื่องจาก การเดินทางไปญี่ปุ่นโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบก่อนจะทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ และอาจทำให้น้อง ๆ ได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ไม่เหมาะกับน้อง ๆ เลยก็ได้

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในญี่ปุ่น โดยเฉพาะนักเรียน/ นักศึกษาที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัยที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียว หรือ โรงเรียนอาชีวะศึกษา ยิ่งน้อง ๆ มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงเท่าไร ก็ยิ่งมีสิทธิที่จะได้เข้าเรียนต่อมากขึ้นเท่านั้น

น้อง ๆ อาจเคยรับทราบเกี่ยวกับสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT (นิฮงโกะโนวเรียวคุชิเค็ง) ซึ่งเป็นการสอบที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ คล้ายกับการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL ฯลฯ โดย การสอบ JLPT นี้แบ่งเป็น 5 ระดับด้วยกัน ไล่ตั้งแต่ N5 เป็นระดับที่ต่ำสุด ไปจนถึง N1 เป็นระดับที่สูงสุด ในหนึ่งปีจะมีการจัดสอบ JLPT สองครั้ง คือวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคม และวันอาทิตย์แรกของเดือนธันวาคม

การเตรียมเอกสาร

เอกสารสำคัญที่จำเป็นสำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น ได้แก่

 • ใบผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
 • สำเนาพาสปอร์ต
 • หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษาปัจจุบัน
 • หนังสือแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 • ปริญญาบัตร (ในกรณีที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาต่อปริญญาโท)
 • หนังสือรับรองสถานะการเงินจากธนาคาร

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่โรงเรียน/ มหาวิทยาลัยจะขอรับเอกสารฉบับจริงประกอบการพิจารณา (ยกเว้นหนังสือเดินทาง) ทั้งยังจะใช้เป็นเอกสารประกอบการออก Certificate of Eligibility ที่ใช้เพื่อขอวีซ่าด้วย

ค่าใช้จ่าย                              

การเดินทางไปศึกษาต่อในญี่ปุ่นย่อมใช้ทุนทรัพย์มากกว่าในประเทศ เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงกว่า สำหรับค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ประกอบด้วย

 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าหอพัก
 • ค่าสาธารณูปโภค
 • ค่าเดินทาง และอื่น ๆ
ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนระดับระดับมัธยมปลายในปีแรกเริ่มต้นที่ประมาณหนึ่งล้านเยน ประกอบด้วย
 • ค่าใช้จ่ายแรกเข้า
 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าเสื้อผ้า (ชุดนักเรียน)
 • ค่าหนังสือ
สำหรับค่าเล่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยในปีแรก
 • (1) สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐเริ่มต้นที่ประมาณ 800,000 เยน
 • (2) มหาวิทยาลัยเอกชนเริ่มต้นที่ประมาณ หนึ่งล้านเยน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายแรกเข้า และค่าเทอม
  เว้นแต่นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมด

ขอบคุณข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

********************************************************************************************************

บริการให้คำปรึกษา

การทำวีซ่าเรียนต่อต่างประเทศ วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน ฯลฯ

*** สำหรับท่านที่ต้องการทำวีซ่านักเรียน แต่ไม่มี NON-IMMGRANT ED ,ไม่มีเอกสารการจากทางสถาบันการศึกษา กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและอัตราค่าบริการได้ที่ Line id : @EIYAIDA

EIYAIDA

Leave a Replay

ร่วมโหวตคะแนนให้เรา

ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ค

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ

MICROBUS

เริ่มต้น 120,000 YEN ต่อวัน

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

กรอกอีเมล์ของคุณเพื่อรับข่าวสารจากทางบริษัท อาทิ โปรโมชั่น เทศกาลแนะนำ