วีซ่าเยี่ยมญาติ แต่งงาน

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
วีซ่าแต่งงาน/ ติดตาม ภรรยาไทย/สามีไทย Marriage Visa
วีซ่าแต่งงาน ติดตาม สามี/ภรรยาไทย สัญชาติไทย NON- IMMGRANT-O

สามารถอยู่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 1  ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุกๆปี  ในทุกๆ 90 วัน จะต้องไปรายงานตัวที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องทำ Re-Entry ทุกครั้ง กรณีที่เข้า-ออก เพียงครั้งเดียว เพื่อรักษาสิทธิ์หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากไม่ทำ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย วีซ่าของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเทศติดตามสามีหรือภรรยาไทย ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรไทยจะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภท NON-IMMGRANT O   วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานในประเทศไทยได้หลังจากทำการยื่นขอ workpermit ต่อไป

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่ามีดังนี้

  1. พาสปอร์ต ตัวจริง และ สำเนาทุกหน้าพร้อมลายเซ็น
  2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. สำเนาทะเบียนสมรส และ สำเนาใบบันทึกสมรส อย่างละ 1ใบ ทั้งคู่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และ สำเนาใบโสดที่สถานทูตออกให้
  6. สำเนาใบเกิดลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
  7. สำเนาทะเบียนบ้านลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
  8. สมุดแบ็งค์ ธนาคารกสิกร หรือ ไทยพาณิชย์ เล่มจริง และ สำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  9. รูปถ่ายแต่งงาน และ รูปถ่ายครอบครัว 10 ใบ ก็อบปี้สีลงกระดาษ A4  , 2 รูป ต่อ 1 แผ่น (ห้ามขาวดำ)

 

วีซ่าแต่งงานสำหรับชาวต่างชาติ สามีหรือภรรยาไทย Non- Immigrant O , ไม่ต้องมีเงินโชว์บัญชี 4 แสน , ระยะเวลาในการทำวีซ่าประมาณ 3-4 สัปดาห์ ( เอกสารต้องส่งให้ทางบริษัท 3 อาทิตย์ ก่อนวีซ่าหมดอายุ )

ดูเพิ่มเติม : วีซ่าแต่งงาน Marriage-Visa

EIYAIDA

Leave a Replay

ร่วมโหวตคะแนนให้เรา

ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ค

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ

MICROBUS

เริ่มต้น 120,000 YEN ต่อวัน

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

กรอกอีเมล์ของคุณเพื่อรับข่าวสารจากทางบริษัท อาทิ โปรโมชั่น เทศกาลแนะนำ