เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าที่ใช้ได้กับประเทศในแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดถึง 28 ประเทศ ดังนั้น Schengen Visa อ่านเพิ่มเติม “เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)”

วีซ่า สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าเยี่ยมญาติ แต่งงาน

วีซ่าแต่งงาน/ ติดตาม ภรรยาไทย/สามีไทย Marriage Visa
วีซ่าแต่งงาน ติดตาม สามี/ภรรยาไทย สัญชาติไทย NON- IMMGRANT-O

อ่านเพิ่มเติม “วีซ่าเยี่ยมญาติ แต่งงาน”

วีซ่านักเรียน/Education visa ( ED Visa )

ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย สามารถทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนจากสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม “วีซ่านักเรียน/Education visa ( ED Visa )”

วีซ่าธุรกิจ (NON-B) และ การยื่นขอ Work permit

วีซ่าธุรกิจ

ใบอนุญาติทำงานหรือ work permit  หมายถึงชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจกิจการ หรือ ลูกจ้างทุกอาชีพนั้น อ่านเพิ่มเติม “วีซ่าธุรกิจ (NON-B) และ การยื่นขอ Work permit”