กินซ่าเป็นพื้นที่ที่มีราคาแพงที่สุดในโตเกียว ดังนั้นพื้นที่นี้จึงเป็นที่รู้จักมากที่สุดในย่านช็อปปิ้งระดับไฮเอนด์ อย่างไรก็ตามการ ช็อปปิ้งย่านกินซ่า ก็มีความจริงก็คือที่กินซ่าคุณสามารถเพลิดเพลินกับการ