การคำนับแบบญี่ปุ่น อาจใช้เป็นคำทักทายการแนะนำ การแสดงความเคารพหรือการขอโทษ ในแบบฉบับบของคนญี่ปุ่น ซึ่งมีหลายแบบและหลายกริยาที่คุณควรศึกษาไว้ก่อนการมาเยือนญี่ปุ่นในช่วงพักร้อนอันสวยงามของคุณ 1. การคำนั

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีความท้าทายไม่น้อยในการมาท่องเที่ยวที่นี่ ที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ยากเลียนแบบ ปัญหาเวลามาเที่ยวญี่ปุ่น เรา (EIYAIDA) ได้รวบรวมมาให้เตรียมตัวรับมือแล้วที่นี