ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องความเคารพต่อสัตว์และสุนัขก็ไม่มีข้อยกเว้น เรื่องราวความจงรักภักดีและความกล้าหาญที่ยอดเยี่ยมของหลายสายพันธุ์พื้นเมืองในประเทศญี่ปุ่น ได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติปร