โตเกียวเป็นสถานที่แออัดแห่งหนึ่งของโลก ย่านชุมชนแออัดโตเกียว มีย่านที่อยู่ในโตเกียวอย่างน้อย 50 แห่งซึ่งถือได้ว่าเป็นที่แออัด แต่ 7 ย่านนี้ถือเป็นที่สุดเท่าที่สำรวจมาได้ เมื่อเทียบกับความหนาแน่นประชาก