Roppongi เป็นพื้นที่หนึ่งของโตเกียวที่อยู่ในเขตมินาโตะในใจกลางเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ชีวิตกลางคืนในรปปงหงิ ที่น่าหลงไหลและมีชื่อเสียงในหมู่ของนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับกา