วีซ่าสำหรับท่องเที่ยว ไม่ยากอย่างที่คิด ทำเองก็ได้ ไม่ต้องง้อ เอเจนต์!!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
วีซ่าสำหรับท่องเที่ยว

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว

วีซ่าสำหรับท่องเที่ยว ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียม

วีซ่าสำหรับท่องเที่ยว ทำเองได้ ไม่ต้องให้บริษัททัวร์หรือบริษัทรับจ้างทำให้แล้ว ปัจจุบันมีศูนย์บริการรับยื่นวีซ่าที่เป็นศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจากสถานฑูตของประเทศนั้นๆ หลายคนชอบทำเอง แต่ต้องยุ่งเรื่องเอกสาร ส่วนตัวหลักๆก็เอกสารแพลนเที่ยว หลักฐานการจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ยิ่งถ้าไม่ทราบว่าทำยังไง หากไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าในครั้งนั้นๆ อาจเสียค่าใช้จ่ายตามที่ระบุข้างต้น อีกมากมาย

ในการทำวีซ่าท่องเที่ยวนั้นมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้

 • เตรียมแพลนท่องเที่ยว
 • เตรียมตั๋วเครื่องบิน
 • เตรียมเอกสารการจองที่พัก
 • เอกสารส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตน
 • เอกสารทางการเงินที่จะใช้ในการท่องเที่ยวครั้งนั้นๆ

ต่อไปนี้เป็นเอกสารที่ต้องเตรียมโดยละเอียด (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความถูกต้องต้องเช็คกับสถาณฑูตอีกครั้ง)

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับสถานฑูต

 1. Cover Letter ที่มีลายเซ็นของผู้ยื่นขอวีซ่า กรอกฟอร์มวีซ่าออนไลน์ เมื่อกรอกข้อมูล ครบถ้วน ก็ให้จ่าย ค่าวีซ่าผ่านบัตรเครดิต จ่ายเสร็จ เรียบร้อย ระบบ ก็จะส่ง Cover Letter มาให้ทางอีเมล์ ที่ให้ไว้ตอน Log in ทำการปริ้นท์ Cover Letter ที่จะระบุชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และ อีเมล์ของผู้สมัครออกมา เพื่อ เซ็นชื่อ ในหน้าที่ 2 ของ Cover Letter Cover letter หรือ จดหมาย ยืนยันว่า ผู้สมัคร ได้ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์ม วีซ่าออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว พร้อม หมายเลขใบเสร็จ
 2. รูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ไม่สวมแว่นตา ฉากหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 3. หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน จนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศไทย และ หนังสือเดินทาง เล่มเก่า(ถ้ามี) สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ที่ระบุสถานที่ออก และวันที่ออก หนังสือเดินทาง วันหมดอายุ ประวัติการขอวีซ่าใบอนุญาตทำงาน /ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ฯลฯ
 4. ใบจองตั๋วเครื่องบินระบุวันเดินทางที่แน่นอนไม่เกิน 90 วัน (ไม่ต้องซื้อตั๋วจนกว่า จะ ทราบผล ว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติ และ หากวีซ่าได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะออกวีซ่า ตามวันที่ ระบุ ในใบจอง)
 5. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุในการเดินทาง ครอบคลุมระยะเวลา ที่อยู่ใน กลุ่มประเทศเชงเก้น วงเงินคุ้มครอง 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 6. เอกสารยืนยันการจ้างงาน ที่ระบุวันลา ชัดเจน หรือ ธุรกิจส่วนตัว หรือเอกสารการศึกษา
 7. เอกสารหลักฐานทางการเงิน เช่น สมุดเงินฝาก ปรับบัญชีย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน (สมุดเงินฝากตัวจริงพร้อมสำเนา)
 8. เอกสารยืนยันที่พัก/โรงแรม ในประเทศนั้นๆ
 9. รายละเอียดการเดินทาง
 10. กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่ม เติมตามนี้

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทางคนเดียว

 • หนังสือยินยอม ให้เดินทางจาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ ตัวจริง และสำเนา
 • ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทาง กับผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 • หนังสือยินยอม ให้เดินทางจาก ผู้ปกครอง อีกฝ่ายหนึ่ง ที่รับรอง โดยอำเภอ ตัวจริงและสำเนา
 • ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้อง เดินทางกับ บิดา หรือ มารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว
 • หนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ตัวจริงและสำเนา

รถนำเที่ยวยุโรป

ข้อดีของการยื่นวีซ่ากับ EIYAIDA 

 • ขอวีซ่า ง่าย สะดวก มั่นใจ ใครๆ ก็ยื่นวีซ่ากับ Eiyaida
 • ง่าย! ประหยัดเวลาในการเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าที่รวดเร็ว สมบูรณ์ครบถ้วน
 • สะดวก! ด้วยบริการแมสเซนเจอร์รับ-ส่งเอกสารถึงที่ พร้อมจองคิวยื่นวีซ่าและนำท่านไปยื่นวีซ่าถึงสถานทูตด้วยตัวเอง
 • มั่นใจ! ด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การเตรียมเอกสาร บริการตรวจทานเอกสารเพื่อการยื่นขอที่ถูกต้อง จนถึงติวการสัมภาษณ์
 • เพียบพร้อม! ด้วยบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ประกันภัยการเดินทาง จนถึงแปลภาษาในที่เดียว
Eiyaida Quality Travel

Eiyaida Quality Travel

Leave a Replay

ร่วมโหวตคะแนนให้เรา

SANRIO LAND DISCOUNT TICKET

ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ค

MICROBUS

เริ่มต้น 120,000 YEN ต่อวัน

JAPAN TRIP

Japan Customized Tour

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

กรอกอีเมล์ของคุณเพื่อรับข่าวสารจากทางบริษัท อาทิ โปรโมชั่น เทศกาลแนะนำ