รถนำเที่ยวไต้หวัน

รถนำเที่ยวไต้หวัน

ประเภทรถ/คนขับ

คนขับพูดจีน

คนขับพูดอังกฤษ

ไกด์ขับพูดไทย

รถตู้ขนาดเล็ก400 USD450 USD475 USD
รถตู้ขนาดใหญ่450 USD500 USD525 USD
รถมินิบัส500 USD550 USD575 USD 

ราคาเบื้องต้นประกอบด้วย

ค่าเช่ารถ ค่าแรงคนขับ ค่าอาหารคนขับ ค่าทิป ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ

เงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติม

รถใช้ได้ : 8-10 ชั่วโมง  

ค่าล่วงเวลา : 30 USD/ชั่วโมง

ในกรณีต้องพักต่างสถานที่ : 75 USD/คืน