แนะนำ!

OHO Singapore 3 Days 2 Nights

ห้องพัก 2 คืน พร้อมรถรับ-ส่งสนามบิน ซิตี้ทัวร์ ชม Garden by the bay ถ่ายรูปคู่กับ Merlion ช๊อปปิ้งย่าน Chinatown และ Orchad
สิงคโปร์
3 วัน 2 คืน
กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 60

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั่นบรรไดจิงเชอ หยางซั่ว | 6 วัน 5 คืน

เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6 วัน ,กรุงเทพฯ– กุ้ยหลิน ,กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น- ขั้นบันไดจินเชอ-หมู่บ้านชาวจ้วง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)หลงเซิ
จีน
6 วัน 5 คืน
เมษายน – กันยายน