แนะนำ!

OHO Singapore 3 Days 2 Nights

ห้องพัก 2 คืน พร้อมรถรับ-ส่งสนามบิน ซิตี้ทัวร์ ชม Garden by the bay ถ่ายรูปคู่กับ Merlion ช๊อปปิ้งย่าน Chinatown และ Orchad
สิงคโปร์
3 วัน 2 คืน
กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 60