เที่ยวญี่ปุ่นเดือนมกราคม

เที่ยวญี่ปุ่นมกราคม

ฤดูหนาวที่ญี่ปุ่น น่าจะเป็นฤดูที่เที่ยวยากที่สุด เพราะสภาพอากาศ เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ก็เยอะกว่าทุกฤดู แถมการโทรคมนาคมก็ยากลำบากด้วย แต่ก็เป็นฤดูที่