เที่ยวยุโรปเดือนมกราคม

เที่ยวยุโรปมกราคม

สำหรับเดือนมกราคมเป็นเดือนแรกของปีใหม่ และเป็นเดือนหลังจากเทศกาลเฉลิมฉลอง ไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสและวันเฉลิมฉลองปีใหม่ อาจจะหมดแรงกันไปบ้าง แต่บางคนอาจม