การแข่งขันซูโม่ในญี่ปุ่น การแข่งขันซูโม่ในญี่ปุ่น มีการแข่งขันทั่วประเทศญี่ปุ่นทุกๆเดือนและโอซาก้าจะเป็นเจ้าภาพในเดือนมีนาคมของทุกปี คำว่าซูโม่ในภาษาญี่ปุ่นเขียน お相撲 (o-sumô) ถ้าคุณหาอะไรทำ หรืออาจไม่