แพคเกจทัวร์รัสเซีย

PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK FINE SNOW 5D3N

ราคาเริ่มต้น 34,900.- | สายการบิน Oman Air (WY)

Highlight

– ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral)
– เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
– ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
– ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
– ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)
– ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางของสถานที่สำคัญอย่างสวยงามเมืองหลวงมอสโคว์

ช่วงเวลาเดินทางBusราคารับได้
7 – 11 กุมภาพันธ์134,900.-W/L
10 – 14 เมษายน143,900.-20
11 – 15 เมษายน143,900.-16
12 – 16 เมษายน143,900.-20

 

PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK FINE SNOW 5D3N

ราคาเริ่มต้น 29,900.- | สายการบิน Oman Air (WY)

Highlight

– ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral)
– เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
– ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
– ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
– ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)
– ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางของสถานที่สำคัญอย่างสวยงามเมืองหลวงมอสโคว์

ช่วงเวลาเดินทางBusราคารับได้
7 – 11 กุมภาพันธ์129,900.-12