Japan Program

PACKAGE HOKKAIDO CLUB MED SAHORO 3D2N

ราคาเริ่มต้น 22,900.-

Highlight

พักสกีรีสอร์ท สุดหรู 4 ดาว 2 คืน
สัมผัสหิมะ เรียนสกี เล่นสกี แบบฟรี ฟรี !! สุดฟิน เต็มอิ่ม 3วัน 2คืน
All Inclusive – Buffet Inter – Onsen/Juczzi/Sauna
SKI PASS – Class ski – Trainer snowboard
พิเศษ !! ฟรี รถรับ-ส่ง สนามบิน-Club med Sahoro
(**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**)

ช่วงเวลาเดินทางBusราคารับได้
26 – 28 มีนาคม122,900.-20
28 – 30 มีนาคม122,900.-20

PRO TOKYO FUJI SNOW EASY EASY ภาค II 5D 3N

ราคาเริ่มต้น 18,999.- | สายการบิน Thai Lion Air (SL)

Highlight

วันที่ 1 : กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ- วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรีโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ *** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น ***
วันที่ 3 : สัมผัสหิมะ ลานสกี – โอชิโนะฮักไก – ชงชาแบบญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ 4 : ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว
วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาเดินทางBusราคารับได้
19 – 23 มกราคม122,999.-W/L
20 – 24 มกราคม121,999.-W/L
21 – 25 มกราคม122,999.-W/L
22 – 26 มกราคม122,999.-W/L
23 – 27 มกราคม122,999.-W/L
24 – 28 มกราคม122,999.-W/L
25 – 29 มกราคม122,999.-W/L
26 – 30 มกราคม122,999.-W/L
28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์122,999.-W/L
29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์122,999.- 19,999.-8
29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์122,999.-W/L
30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์122,999.-W/L
31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์122,999.- 19,999.-7
1 – 5 กุมภาพันธ์121,999.-W/L
2 – 6 กุมภาพันธ์120,999.-8
4 – 8 กุมภาพันธ์121,999.-W/L
5 – 9 กุมภาพันธ์124,999.-W/L
6 – 10 กุมภาพันธ์128,999.-W/L
7 – 11 กุมภาพันธ์128,999.-14
8 – 12 กุมภาพันธ์127,999.-W/L
9 – 13 กุมภาพันธ์124,999.-W/L
13 – 17 กุมภาพันธ์123,999.-W/L
15 – 19 กุมภาพันธ์123,999.-10
17 – 21 กุมภาพันธ์121,999.-W/L
18 – 22 กุมภาพันธ์122,999.-W/L
19 – 23 กุมภาพันธ์122,999.-10
20 – 24 กุมภาพันธ์122,999.-34
21 – 25 กุมภาพันธ์122,999.-W/L
22 – 26 กุมภาพันธ์121,999.-W/L
23 – 27 กุมภาพันธ์120,999.-30
24 – 28 กุมภาพันธ์121,999.-W/L
25 – 29 กุมภาพันธ์121,999.-34
26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม122,999.-34
27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม122,999.-34
28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม123,999.-W/L
29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม121,999.-W/L
1 – 5 มีนาคม121,999.-W/L
2 – 6 มีนาคม121,999.-W/L
3 – 7 มีนาคม123,999.-34
4 – 8 มีนาคม123,999.-W/L
5 – 9 มีนาคม123,999.-W/L
6 – 10 มีนาคม123,999.-24
7 – 11 มีนาคม122,999.-34
9 – 13 มีนาคม126,300.-W/L
9 – 13 มีนาคม127,800.-W/L
10 – 14 มีนาคม122,999.-17

 

PRO WINTER HOKKAIDO OTARU FREE DAY 6D 4N

ราคาเริ่มต้น 36,999.- | สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

Highlight

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ BKK-CTS TG670 (23.55-08.20)
วันที่ 2 : สนามบินชิโตเสะ – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่า – ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน – ช้อปปิงอาซาฮิคาวะ เฮวะโดริ – AEON MALL
วันที่ 3 : ลานสโนว์โมบิล SHIKISAI-NO-OKA – เมืองโอตารุ – คลองโอ ตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เดินเล่นถนนซาไกมาจิ-ชม บรรยากาศคลองโอตารุยามคําคืน
วันที่ 4 : ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนินพระพุทธเจ้า – ตลาดปลาโจไก – ซัปโป โร – JTC DUTY FREE – ช้อปปิงทานุกิโคจิ
วันที่ 5 : อิสระท่องเทียว หรือ ช้อปปิงตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสให้บริการ)
วันที่ 6 : สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ CTS BKK TG671 (10.30-15.30)

ช่วงเวลาเดินทางBusราคารับได้
19 – 24 มกราคม137,999.-W/L
29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์138,999.-W/L

 

PRO TOKYO OSAKA AUTUMN 6D4N

ราคาเริ่มต้น 38,999.- | สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

Highlight

วันที่1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2: สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ
วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ – เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น – ช้อปปิ้ง SAKAE นาโกย่า
วันที่ 4: กิฟุ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้
วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโ
วันที่ 6: เกียวโต – ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ – ริงกุเอ้าท์เลต – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ

ช่วงเวลาเดินทางBusราคารับได้
6 – 11 กุมภาพันธ์141,999.-W/L

 

PRO SNOW NAGOYA TAKAYAMA KYOTO 4D3N

ราคาเริ่มต้น 19,999.- | สายการบิน Thai Lion Air (SL)

Highlight

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) – สนามบินนาโกย่า – Osu shopping Street
วันที่ 2 : ลานสกี – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ – สะพานแดงนาคะบาชิ – AEON MALL GIFU
วันที่ 3 : เกียวโต – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ปราสาททองคินคะคุจิ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
วันที่ 4 : Nagoya TV Tower – DUTY FREE – NAGASHIMA OUTLET – สนามบินนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง SL311 (16.55-21.10)

ช่วงเวลาเดินทางBusราคารับได้
20 – 23 มกราคม120,999.-เต็ม
20 – 23 มกราคม120,999.- 18,999.-W/L
20 – 23 มกราคม120,999.- 16,999.-W/L
23 – 26 มกราคม120,999.-W/L
27 – 30 มกราคม120,999.-W/L
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์121,999.-W/L
2 – 5 กุมภาพันธ์121,999.-W/L
3 – 6 กุมภาพันธ์121,999.-W/L
9 – 12 กุมภาพันธ์125,999.-24
14 – 17 กุมภาพันธ์121,999.-14
16 – 19 กุมภาพันธ์121,999.-W/L
20 – 23 กุมภาพันธ์121,999.-W/L
21 – 24 กุมภาพันธ์121,999.-34
28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม121,999.-34
2 – 5 มีนาคม121,999.-W/L
5 – 8 มีนาคม121,999.-3
9 – 12 มีนาคม121,999.-W/L
12 – 15 มีนาคม121,999.-27
15 – 18 มีนาคม121,999.-W/L
19 – 22 มีนาคม120,999.-W/L