China Program

PRO CHINA คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน ทุ่งมัสตาร์ด 5D2N

ราคาเริ่มต้น 16,999.- | สายการบิน Shandong Airline(SC)

Highlight

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : สนามบินหมิงฉางซุ่ย (คุนหมิง) ( SC8886 : 03.00-05.55 ) – เมืองตงชวน – ไร่สตรอว์เบอร์รี่ – แผ่นดินสีแดงตงชวน – ทุ่งดอกมัสตาร์ด
วันที่ 3 : ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่) – วัดหยวนทง – ชมดอกซากุระบาน-ช้อปปิ้งอิสระถนนคนเดิน
วันที่ 4 : เมืองโบราณกวนตู้ – ชมดอกทิวลิป – ภูเขาซีซานประตูมังกร (รถแบตเตอรี่+กระเช้า) – สนามบินคุนหมิง
วันที่ 5 : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (SC8885 : 01.15+1-01.40+1)

ช่วงเวลาเดินทางBusราคารับได้
6 – 10 กุมภาพันธ์118,999.-W/L
7 – 11 กุมภาพันธ์118,999.-5
13 – 17 กุมภาพันธ์118,999.-25
14 – 18 กุมภาพันธ์117,999.-14
20 – 24 กุมภาพันธ์117,999.-25
21 – 25 กุมภาพันธ์117,999.-25
5 – 9 มีนาคม117,999.-25
6 – 10 มีนาคม118,999.-25
12 – 16 มีนาคม118,999.-25
13 – 17 มีนาคม117,999.-25
19 – 23 มีนาคม117,999.-25
20 – 24 มีนาคม116,999.-25

 

คุนหมิง – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-เที่ยวดินแดนสีแดงตงชวน – ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว

ราคาเริ่มต้น 9,999.- | สายการบิน Shandong Airline(SC)

Highlight

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : SC8886 (03.00-05.55) สนามบินคุนหมิง – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
วันที่ 3 : เที่ยวดินแดนสีแดงตงชวน – ระหว่างทางแวะไร่ผลไม้สตอเบอรี่ – คุนหมิง – ถ้ำไซอิ๋ว – สะพานแก้ว (รวมสไลด์เดอร์ขากลับ)
วันที่ 4 : ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – น้ำตกคุนหมิง – ถนนคนเดิน – สนามบินคุนหมิง
วันที่ 5 : สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
SC8885 (01.15+1-01.40+1)

ช่วงเวลาเดินทางBusราคารับได้
14 – 18 กุมภาพันธ์111,999.-9
19 – 23 กุมภาพันธ์111,999.-W/L
20 – 24 กุมภาพันธ์111,999.-25
21 – 25 กุมภาพันธ์110,999.-W/L
26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม111,999.-W/L
27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม111,999.-25
28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม110,999.-W/L
4 – 8 มีนาคม111,999.-23
5 – 9 มีนาคม111,999.-25
6 – 10 มีนาคม110,999.-25
11 – 15 มีนาคม111,999.-3
12 – 16 มีนาคม111,999.-25
13 – 17 มีนาคม110,999.-25
18 – 22 มีนาคม111,999.-25

 

บินตรง ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 4D 3N (8L)

ราคาเริ่มต้น 15,999.- | สายการบิน Shandong Airline(SC)

Highlight

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินหมิงลี่เจียง – เมืองลี่เจียง
( 8L826: 13.15-16.30 )
วันที่ 2 : ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” – สระมังกรดำ + อุทยานน้ำหยก
วันที่ 3 : เมืองเก่าซู่เหอ – สะพานแก้วลี่เจียง – หมู่บ้านไป๋ซา – เมืองเก่าลี่เจียง
วันที่ 4 : สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ
LJG-BKK 8L825 (10.00-11.25)

ช่วงเวลาเดินทางBusราคารับได้
26 – 29 มกราคม116,999.-W/L
2 – 5 กุมภาพันธ์116,999.-25
9 – 12 กุมภาพันธ์117,999.-25
16 – 19 กุมภาพันธ์116,999.-25
23 – 26 กุมภาพันธ์116,999.-25
1 – 4 มีนาคม116,999.-25
8 – 11 มีนาคม116,999.-25
15 – 18 มีนาคม116,999.-25
22 – 25 มีนาคม116,999.-25
29 มีนาคม – 1 เมษายน116,999.-25
5 – 8 เมษายน117,999.-25
12 – 15 เมษายน118,999.-W/L
19 – 22 เมษายน116,999.-25
26 – 29 เมษายน116,999.-25
 

บินตรง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขา5D 4N (8L)

ราคาเริ่มต้น 16,999.- | สายการบิน Shandong Airline(SC)

Highlight

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ -สนามบินหมิงลี่เจียง – ต้าหลี่ (2.30 HR) -HOTEL ( 8L826: 13.15-16.30 )
วันที่ 2 : เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – ระหว่างทางแวะชมช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าแชงกรีล่า
วันที่ 3 : วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าซู่เหอ – สระมังกรดำ
วันที่ 4 : อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – เมืองเก่าลี่เจียง
วันที่ 5 : สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ
LJG-BKK 8L825 (10.00-11.25)

ช่วงเวลาเดินทางBusราคารับได้
22 – 26 มกราคม117,999.-W/L
22 – 26 มกราคม117,999.- 15,999.-W/L
29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์117,999.- 15,999.-W/L
29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์117,999.-W/L
5 – 9 กุมภาพันธ์118,999.-7
12 – 16 กุมภาพันธ์117,999.-7
19 – 23 กุมภาพันธ์117,999.-25
26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม117,999.-W/L
4 – 8 มีนาคม117,999.-6
11 – 15 มีนาคม117,999.-25
18 – 22 มีนาคม117,999.-6
25 – 29 มีนาคม117,999.-11
1 – 5 เมษายน117,999.-W/L
8 – 12 เมษายน118,999.-25
15 – 19 เมษายน117,999.-8
22 – 26 เมษายน117,999.-25