เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าที่ใช้ได้กับประเทศในแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดถึง 28 ประเทศ ดังนั้น Schengen Visa Continue reading “เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)”

วีซ่า สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่านักเรียน/Education visa ( ED Visa )

ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย สามารถทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนจากสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ

Continue reading “วีซ่านักเรียน/Education visa ( ED Visa )”

วีซ่าธุรกิจ (NON-B) และ การยื่นขอ Work permit

วีซ่าธุรกิจ

ใบอนุญาติทำงานหรือ work permit  หมายถึงชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจกิจการ หรือ ลูกจ้างทุกอาชีพนั้น Continue reading “วีซ่าธุรกิจ (NON-B) และ การยื่นขอ Work permit”