14 ประเทศที่ถ้าอยากไปก็วัดดวงเอา (เอกสารต้องพร้อม)

ประเทศที่เปิดให้มีการเข้าประเทศไทยแบบ Visa On Arrival มีหลายประเทศที่สามารถไปได้แบบไม่ต้องยื่นขอวีซ่า แต่ถ้าอยากไปต้องลุ้นเอา เพราะกฎระเบียบประกาศแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตามนโยบาย

บทความอัพเดท มกราคม 2559 ครับ

 1. Sri Lanka
 2. Oman
 3. Jordan
 4. Nepal
 5. Tajikistan
 6. Kyrgyzstan
 7. Ethiopia*
 8. Timor Leste
 9. Armenia
 10. Bolivia
 11. Uganda*
 12. Togo*
 13. Mauritius
 14. Zambia

ข้อสำคัญของการทำวีซ่าแบบนี้คือต้องมีเอกสารพร้อมและมั่นใจว่าไม่มีสิ่งของผิดกฎหมาย

* ประเทศที่ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมาแล้ว เช่น มาราเลีย ไทฟอยด์ เป็นต้น

อัพเดทอีกเรื่อง ควรดูว่าประเทศนั้นเป็นประเทศที่มีการระบาดของ ไวรัสซิกาด้วยไหม ถ้ามีก็ควรหลีกเลี่ยงครับ

Comments

ใส่ความเห็น