เลือกสถานที่

ที่ท่านต้องการไป

ลอนดอน
ลอนดอน
ทัวร์ทั้งหมดโดยรวม

ในสหภาพยุโรป

ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ บาธ วินเซอร์ 6D 3N

LONDON Super Save ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ วินเซอร์ 6วัน 3คืน เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES (MH) เครื่องลำใหญ่ A380 ใหม่ เส้นทางระยะไกล KUL-LHR พิเศษ!!! นํ้าหนักกระเป๋า 30 KG
อังกฤษ
6 วัน 3 คืน
มีนาคม – พฤศจิกายน