เลือกสถานที่

ที่ท่านต้องการไป

กุ้ยหลิน
กุ้ยหลิน
ทัวร์ทั้งหมดโดยรวม

ในประเทศจีน

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั่นบรรไดจิงเชอ หยางซั่ว | 6 วัน 5 คืน

เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6 วัน ,กรุงเทพฯ– กุ้ยหลิน ,กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น- ขั้นบันไดจินเชอ-หมู่บ้านชาวจ้วง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)หลงเซิ่น-กุ้ยหลิ
จีน
6 วัน 5 คืน
เมษายน – กันยายน